Vrácení a reklamace

ODSTOUPENÍ - formulár pre SmiletodayPOSTUP PŘI VÝMĚNĚ NEBO VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNÍ:

 1. Nepoužité, kompletní zboží je třeba vložit do původního obalu / krabice spolu s fakturou a se stručným průvodním dopisem (ODSTOUPENÍ - formulár pre SMT), které zašlete na adresu SmileToday s.r.o., Poličanská 1487, 190 16 Praha 9, ČR . Prosíme Vás, abyste obal zboží při odesílání přímo neprelepovali, aby se neznehodnotil! Zaslané zboží nesmí být odeslán na dobírku, protože nebude převzato!
 2. Na uvedenou adresu výše je možné podat i stížnosti a podněty.

Podmínky při výměně a vrácení zboží:

 1. Kompletní zboží je nutné vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.
 2. Zboží nesmí být používán a musí být schopen dalšího prodeje.
 3. Zboží ani jeho obal nesmí být znehodnocen.

Po obdržení a kontrole zboží, Vám bude zaslán email s vyjádřením řešení Vašeho požadavku. Vrácení platby / výměna zboží probíhá do 14 dní (obvykle dříve). V případě momentální nedostupnosti požadovaného zboží nebo zboží na objednávku se čekací doba prodlužuje, o čemž je zákazník informován na email nebo na uvedené telefonní číslo.

 

Postup reklamace:

 1. Reklamované zboží je třeba očistit.
 2. Zboží vhodně zabalte, aby při přepravě nedošlo k dalšímu poškození.
 3. Zboží spolu s fakturou (důležité je číslo objednávky) a reklamačním listem (REKLAMACE - formulár pre SMT) je třeba zaslat na adresu: SmileToday s.r.o., Poličanská 1487, 190 16 Praha 9, ČR. Zboží nesmí být odeslán na dobírku, protože nebude převzato!

Podmínky při reklamaci:

 1. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Záruční dobu nelze zaměňovat za životnost zboží. Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou používání, protože může být rozdílná jako záruční doba.
 2. Zboží na reklamaci je třeba zaslat hned po zjištění vady.
 3. V případě, že zboží se neshoduje s objednaným zbožím nebo vykazuje viditelnou vadu, musí zákazník o této skutečnosti prodávajícího upozornit ihned nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží emailem na info@bsmiletoday.sk nebo na telefonním čísle 055/37 000 50.
 4. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, která byla způsobena použitím nekvalitního materiálu, chybou při výrobě nebo nevhodným konstrukčním řešením.
 5. Za vadu se nepovažuje změna, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nevhodné nebo nedostatečné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, v důsledku poškození nebo nesprávného zásahu uživatele nebo třetí osoby.
 6. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny.

Po obdržení a kontrole zboží, Vám bude zaslán email s vyjádřením řešení Vaší reklamace. Reklamace se řeší neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.